Familie Haarman – Blokzijl (1.700 zonnepanelen)

De familie Haarman heeft in Blokzijl (Ov.) een melkveebedrijf in Blokzijl met 350 melkkoeien. Daarnaast produceert het bedrijf 320.000 kuub groen gas op jaarbasis dat direct aan 300 huishoudens wordt geleverd. De 1.700 zonnepanelen die op de staldaken liggen worden gebruikt om de vergistingsinstallatie mee te verwarmen. Een hoger rendement is daarmee cruciaal voor een efficiënte gasproductie.

Sinds 2018 is de familie Haarman naast melkveehouder ook energieproducent, toen de PV-installatie op het dak van hun stal werd geplaatst. Twee jaar later stapte het bedrijf in het Jumpstart-project voor monomestvergisting dat FrieslandCampina opzette. Alle drijfmest wordt opgevangen en direct vergist. Dankzij de speciale stalvloer vindt er geen ammoniakemissie meer plaats. De mest wordt verwarmd tot 40 graden en het methaangas afgevangen. Na reiniging van het gas – en toevoeging van de bekende gaslucht – wordt het direct op het netwerk van netbeheerder Rendo geleverd. Zo worden 300 lokale huishoudens van groen gas voorzien. Het levert een besparing op van 80% in de uitstoot van broeikasgassen.

“Schone zonnepanelen cruciaal voor opwekken groen gas”

haarman zonnepanelen

Familiebedrijf

“De zonnepanelen zorgen ervoor dat de vergister altijd een werktemperatuur van 40 graden heeft”, legt Lisa Haarman uit. Zij runt het bedrijf samen met haar ouders – Gerrit en Jolande – en broer Emile. Ieder heeft zijn eigen taak. Emile en zijn vader zijn druk met de koeien, waarbij Gerrit ook veel bezig is met de energietak. Lisa en haar moeder springen bij waar nodig.

Regelmatig reinigen

Hoe hoger het rendement van de zonnepanelen, des te efficiënter de vergistingsinstallatie werkt. Dit voorjaar zijn ze voor het eerst door Schoonmans gereinigd. “Na verloop van tijd werden de panelen erg vies”, merkt Lisa op “In een stal heb je nu eenmaal veel stof en haar van de koeien. Dat blijft op de panelen liggen. Omdat het stof erg vettig is regent het er ook niet af. Het optisch verschil na de reinigingsbeurt was goed te zien. De panelen blonken alsof ze nieuw waren. Met Gideon Algra van Schoonmans hebben we een contract afgesloten. De komende jaren komt hij de panelen geregeld reinigen. Een nieuwe auto maak je ook geregeld schoon voor het behoudt ervan. Dat geldt wat ons betreft ook voor de zonnepanelen.”

Eigen kunstmestproductie

De gehele investering – inclusief zonnepanelen – kostte in totaal anderhalf miljoen euro. Een behoorlijke investering die momenteel interessanter is dan ooit. Lokale beschikbaarheid van groene energie in de vorm van stroom en groen gas zijn zeer gewenst. Ondertussen is Gerrit Haarman bezig met de volgende innovatie, zo legt hij uit: “Na het vergistingsproces blijft digestaat over. Hiermee bemesten we ons land. Een bijkomend voordeel is dat het sneller voor de planten beschikbaar is, waardoor minder stikstof verloren gaat via het water of de lucht. Technisch is het mogelijk om de stikstof uit de digestaat te halen en apart als groene kunstmest toe te dienen. Daarmee neemt de efficiëntie nog verder toe en daalt de emissie significant. Helaas is deze groene meststof door Brussel nog niet erkend. Eigen energievoorziening, gasproductie én kunstmest, dat is ons einddoel.

Ontdek wat Schoonmans voor uw bedrijf kan doen

Contactinformatie

Locatie van de installatie

Aantal panelen

Hoe heeft u ons gevonden?