Bart Bruin – Bant (526 zonnepanelen)

Bart Bruin runt met zijn vader Jelle in Bant een akkerbouwbedrijf. In de Noordoostpolder worden hoofdzakelijk pootaardappelen en zaaiuien verbouwd. Sinds 2015 liggen op de schuurdaken in totaal 526 zonnepanelen. In de zomer van 2022 zijn deze voor het eerst gereinigd. Bruin kiest voor een periodieke reiniging om de levensduur van zijn pv-installatie te verlengen.

Na zeven jaar zag Bart Bruin vooral dat de panelen stoffig werden. Ook komt er vogelpoep op. “Dat stof komt vooral van de aardappelen die we hier verwerken”, legt hij uit. “Meer zorgen maakte ik me om de vorming van korstmossen. Wanneer deze eenmaal op de panelen zijn gegroeid zijn ze niet eenvoudig met de wasrobot te verwijderen. Daarom hebben we tijdig ingegrepen.”

Bart Bruin

“Reiniging moet levensduur panelen verlengen”

Langetermijnvisie

De akkerbouwer zien het reinigen vooral als behoud van zijn installatie op de langere termijn. “In het rendement zie ik het niet direct terug omdat het zeer lastig vergelijken is. Immers, het aantal zonuren verschilt steeds. Bij de huidige hoge stroomprijzen loont het natuurlijk veel eerder om te reinigen. Het rendement op de lange(re) termijn behouden is voor mij het belangrijkste.

Geen omkijken

De zonnepanelen liggen op vier verschillende daken. “Dit betekent voor Gideon van Schoonmans dat de robot relatief vaak verplaatst moet worden”, legt Bart uit. “Wij hebben er geen omkijken naar gehad of hinder van ondervonden op ons bedrijf. Alles is perfect verlopen.”

Ontdek wat Schoonmans voor uw bedrijf kan doen

Contactinformatie

Locatie van de installatie

Aantal panelen

Hoe heeft u ons gevonden?